Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ve Görevleri

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, 1988 yılında faaliyete başlayan ve Kuzey Kıbrıs’ta emlak sektörünü temsil eden bir meslek örgütüdür. Birliğin amacı emlakçılık mesleğinin gelişmesine, kalitesine ve güvenilirliğine katkıda bulunmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, mesleki standartları belirlemek ve denetlemek, emlak piyasasının sağlıklı işlemesini sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

Birliğin Görevleri Neler?

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nin görevleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Emlakçılık mesleğinin yasal çerçevesini oluşturmak ve geliştirmek için ilgili kurumlarla iş birliği sağlamak.
 • Mesleğe giriş şartlarını belirlemek ve sertifikalandırma sistemi uygulamak.
 • Mesleğin etik kurallarını hazırlamak ve uygulamak.
 • Emlakçılık ile ilgili eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmek.
 • Emlak piyasasının durumunu izlemek ve analiz etmek, istatistiksel veriler toplamak ve yayınlamak.
 • Piyasada yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak.
 • Emlak alım satım işlemlerinde taraflara danışmanlık hizmeti vermek.
 • Alım satım işlemlerinde yaşanan anlaşmazlıkları çözmek veya arabuluculuk yapmak.
 • Üyeleri arasında dayanışma sağlamak, üyelerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde emlak sektörü ile ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak ve temsil etmek.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, bugün adanın her yanında 100’den fazla üyeye sahiptir. Birlik, üyelerine eğitim seminerleri, sertifika programları, danışmanlık hizmetleri, web sitesi desteği, emlak rehberi gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, birlik üyeleri arasında güvenilirlik ve kaliteyi sağlamak için bir akreditasyon sistemi uygulamaktadır.

Emlakçılar Birliği’ne Katılmanın Şartları

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne üye olmak isteyen emlakçılar, birliğin belirlediği bazı şartları yerine getirmek zorundadır.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne katılmanın şartları şunlardır:

 • En az beş yıl emlak sektöründe fiilen çalışmış olmak ve/veya eğitimini almış olmak.
 • En az lise mezunu olmak.
 • Harita okumak.
 • Emlak şirketi direktörü ve hissedarı olmak.
 • Çek yasağına girmemiş olmak.
 • Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak.
 • Vergi dairesine emlakçı olarak kayıt yaptırmış olmak.
 • Çalışır vaziyette tam teşekküllü emlak ofisi olması. (Emlakçı tabelası, telefon, fax, e-mail gibi unsurların bulunması)
 • KTEB üyelerinin 100.000 Avro tutarında meslek sigortası yaptırmaları zorunludur.

Bu şartları yerine getiren emlakçılar Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne başvurarak üyelik için gerekli evrakları sundukları taktirde üyeliğe hak kazanabilirler.

Emlakçılar Birliğine Kayıtlı Emlakçılarla Çalışmanın Önemi

Emlak alım satım işlemleri hem alıcı hem de satıcı için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu işlemlerde profesyonel ve güvenilir bir destek almak çok önemlidir.

Emlakçılar birliğine kayıtlı emlakçılarla çalışmanın önemi şu noktalarda ortaya çıkmaktadır:

 • Birliğe kayıtlı emlakçılar profesyonel, kaliteli ve güvenilir hizmet veren eğitimli, sertifikalı ve sigortalıdır.
 • Kayıtlı emlakçılar etik kurallara ve mesleki standartlara uyarak müşteri ve meslektaş haklarını koruyan hizmetler sunarlar.
 • Birliğe kayıtlı emlakçılar birlik hizmetlerinden yararlanarak kendilerini geliştirir, güncel kalır ve her zaman doğru bilgi verirler.
 • Kayıtlı emlakçılar birlik imajından faydalanarak müşteri güvenini kazanan, daha fazla iş yapan ve memnuniyet sağlayan emlakçılardır.
 • Birliğe kayıtlı emlakçılar birlik çözümü veya arabuluculuğu ile anlaşmazlıklardan korunmaktadır ve mağduriyet yaşatmamaktadır.
 • Kayıtlı emlakçılar ulusal ve uluslararası emlak kuruluşlarıyla ilişki kuran, temsil edilen ve farklı fırsat ve imkanlardan yararlanan kişilerdir.

Kuzey Kıbrıs’ta emlak alım satım işlemlerinde profesyonel ve güvenilir bir destek almak isteyen alıcı ve satıcıların, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne kayıtlı emlakçılarla çalışmalarının önemi büyüktür. Bu sayede hem kendilerinin hem de emlak sektörünün yararına olacak işlemler gerçekleştirebilirler.

SALES POLICY

Payment Plans of Our Projects

As Akol Global, we offer different payment plans specifically for the real estate you want to purchase. You can make your payments with different options during your payment plan, which we have tailored specifically to your financial plans and budget.

In addition to bank loans, you can facilitate your payment process with many options such as medium and long-term payment plans and barter payments.

All units are eligible for Bank Loans up to 120 months maturity.

Akol Global, the Construction Company of Northern Cyprus You can contact us to determine a special payment plan for you or to get more detailed information about payment methods.

Contact Us

KKTC Construction Company Akol Global: Don't wait any longer to find your dream home. Contact us to plan a presentation and get detailed information!

AKOL GLOBAL, which has been producing lucrative projects with its 'human and life' oriented vision and customer satisfaction priority since 2003, also improves the life quality of individuals with the real estate projects it realizes.

Contact Us

Follow Us on Social Media

ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT | Akol Group © 2023.