Hisseli Tapu Nedir? Avantajları ve Dezavantajları

Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu türüdür. Hisseli tapuda, gayrimenkul sahiplerinin isimleri ve pay oranları açık bir şekilde belirtilir. Ancak hangi ortağın hangi bölüme sahip olduğu belirtilmez. Hisseli tapuda, elbirliği mülkiyeti veya paylı mülkiyet söz konusu olabilir. Elbirliği mülkiyetinde, ortakların belli paylara ayrılmış hissesi bulunmaz. Paylı mülkiyetinde ise, gayrimenkul belli paylara ayrılmıştır ve her malikin payı oransal olarak belirlenmiştir. Peki, hisseli tapu sahibi olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Başlamadan önce Koçan Ne Demek? Kıbrıs’ta Koçan Türleri ve Farkları sayfamıza göz atmak isteyebilirsiniz.

Hisseli Tapu Sahibi Olmanın Avantajları

Bu türden bir tapu sahibi olmanın bazı avantajları vardır. Bunlar şunlardır:

Uygun Fiyat

Hisseli tapulu bir gayrimenkulü satın almak, müstakil tapulu bir gayrimenkule göre daha uygun fiyatlı olabilmektedir. Çünkü hisseli tapulu gayrimenkuller, genellikle satışa çıkarılan hissenin küçük olması veya ortaklar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle değerinin altında satılabilmektedir.

Daha Fazla Seçenek

Hisseli tapulu bir gayrimenkulü satın almak, daha fazla seçenek sunabilmektedir. Çünkü hisseli tapulu gayrimenkuller, genellikle miras yoluyla veya ortak yatırım amacıyla edinilen gayrimenkullerdir. Bu nedenle hisseli tapulu gayrimenkullerin çeşitliliği ve sayısı daha fazladır.

Kolay Yönetim

Hisseli tapulu bir gayrimenkulü yönetmek, daha kolay olabilmektedir. Çünkü hisseli tapulu gayrimenkullerin yönetimi, kanun ve yöresel adetlere göre belirlenmiştir. Buna göre olağan yönetim işleri tek başına yapılabilmekte, önemli yönetim işleri çoğunlukla kararlaştırılabilmekte ve olağanüstü yönetim işleri oybirliğiyle alınabilmektedir.

Hisseli Tapu Sahibi Olmanın Dezavantajları

Bu türden bir tapu sahibi olmanın bazı dezavantajları da vardır. Bunlar şunlardır:

Belirsizlik

Hisseli tapulu bir gayrimenkulde, hangi ortağın hangi bölüme sahip olduğu belirsizdir. Bu nedenle ortaklar arasında kullanım hakkı konusunda anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Ayrıca hisseli tapulu bir gayrimenkulün tamamını satın almak isteyen bir alıcı, tüm ortakların rızasını almak zorunda olduğu için belirsizlik yaşanabilmektedir.

Zorluk

Hisseli tapulu bir gayrimenkulü satmak veya devretmek, zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Çünkü hisseli tapulu bir gayrimenkulün satışı veya devri için tüm ortakların rızası gerekmektedir. Eğer ortaklardan biri veya birkaçı satışa veya devre razı olmazsa, dava açmak gerekmektedir. Ayrıca hisseli tapulu bir gayrimenkulün bölünmesi de zor olmaktadır. Çünkü hisseli tapulu bir gayrimenkulün bölünmesi için tüm ortakların rızası veya mahkeme kararı gerekmektedir.

Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu türüdür. Bu tür bir tapuya sahibi olmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Hisseli tapu sahibi olmanın avantajları, daha uygun fiyat, daha fazla seçenek ve daha kolay yönetimdir. Hisseli tapu sahibi olmanın dezavantajları ise, belirsizlik, zorluk ve risktir.

SALES POLICY

Payment Plans of Our Projects

As Global, we offer different payment plans specifically for the real estate you want to purchase. You can make your payments with different options during your payment plan, which we have tailored specifically to your financial plans and budget.

In addition to bank loans, you can facilitate your payment process with many options such as medium and long-term payment plans and barter payments.

All units are eligible for Bank Loans up to 120 months maturity.

You can contact us to determine your specific payment plan and get more detailed information about payment methods.

Contact Us

Don't wait any longer to find your dream home. Contact us to plan a presentation and get detailed information!

    AKOL GLOBAL, which has been producing lucrative projects with its 'human and life' oriented vision and customer satisfaction priority since 2003, also improves the life quality of individuals with the real estate projects it realizes.

    Contact Us

    Follow Us on Social Media

    ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT | Akol Group © 2023.