Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ve Görevleri

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, 1988 yılında faaliyete başlayan ve Kuzey Kıbrıs’ta emlak sektörünü temsil eden bir meslek örgütüdür. Birliğin amacı emlakçılık mesleğinin gelişmesine, kalitesine ve güvenilirliğine katkıda bulunmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, mesleki standartları belirlemek ve denetlemek, emlak piyasasının sağlıklı işlemesini sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

Birliğin Görevleri Neler?

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nin görevleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Emlakçılık mesleğinin yasal çerçevesini oluşturmak ve geliştirmek için ilgili kurumlarla iş birliği sağlamak.
 • Mesleğe giriş şartlarını belirlemek ve sertifikalandırma sistemi uygulamak.
 • Mesleğin etik kurallarını hazırlamak ve uygulamak.
 • Emlakçılık ile ilgili eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmek.
 • Emlak piyasasının durumunu izlemek ve analiz etmek, istatistiksel veriler toplamak ve yayınlamak.
 • Piyasada yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak.
 • Emlak alım satım işlemlerinde taraflara danışmanlık hizmeti vermek.
 • Alım satım işlemlerinde yaşanan anlaşmazlıkları çözmek veya arabuluculuk yapmak.
 • Üyeleri arasında dayanışma sağlamak, üyelerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde emlak sektörü ile ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak ve temsil etmek.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, bugün adanın her yanında 100’den fazla üyeye sahiptir. Birlik, üyelerine eğitim seminerleri, sertifika programları, danışmanlık hizmetleri, web sitesi desteği, emlak rehberi gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, birlik üyeleri arasında güvenilirlik ve kaliteyi sağlamak için bir akreditasyon sistemi uygulamaktadır.

Emlakçılar Birliği’ne Katılmanın Şartları

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne üye olmak isteyen emlakçılar, birliğin belirlediği bazı şartları yerine getirmek zorundadır.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne katılmanın şartları şunlardır:

 • En az beş yıl emlak sektöründe fiilen çalışmış olmak ve/veya eğitimini almış olmak.
 • En az lise mezunu olmak.
 • Harita okumak.
 • Emlak şirketi direktörü ve hissedarı olmak.
 • Çek yasağına girmemiş olmak.
 • Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak.
 • Vergi dairesine emlakçı olarak kayıt yaptırmış olmak.
 • Çalışır vaziyette tam teşekküllü emlak ofisi olması. (Emlakçı tabelası, telefon, fax, e-mail gibi unsurların bulunması)
 • KTEB üyelerinin 100.000 Avro tutarında meslek sigortası yaptırmaları zorunludur.

Bu şartları yerine getiren emlakçılar Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne başvurarak üyelik için gerekli evrakları sundukları taktirde üyeliğe hak kazanabilirler.

Emlakçılar Birliğine Kayıtlı Emlakçılarla Çalışmanın Önemi

Emlak alım satım işlemleri hem alıcı hem de satıcı için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu işlemlerde profesyonel ve güvenilir bir destek almak çok önemlidir.

Emlakçılar birliğine kayıtlı emlakçılarla çalışmanın önemi şu noktalarda ortaya çıkmaktadır:

 • Birliğe kayıtlı emlakçılar profesyonel, kaliteli ve güvenilir hizmet veren eğitimli, sertifikalı ve sigortalıdır.
 • Kayıtlı emlakçılar etik kurallara ve mesleki standartlara uyarak müşteri ve meslektaş haklarını koruyan hizmetler sunarlar.
 • Birliğe kayıtlı emlakçılar birlik hizmetlerinden yararlanarak kendilerini geliştirir, güncel kalır ve her zaman doğru bilgi verirler.
 • Kayıtlı emlakçılar birlik imajından faydalanarak müşteri güvenini kazanan, daha fazla iş yapan ve memnuniyet sağlayan emlakçılardır.
 • Birliğe kayıtlı emlakçılar birlik çözümü veya arabuluculuğu ile anlaşmazlıklardan korunmaktadır ve mağduriyet yaşatmamaktadır.
 • Kayıtlı emlakçılar ulusal ve uluslararası emlak kuruluşlarıyla ilişki kuran, temsil edilen ve farklı fırsat ve imkanlardan yararlanan kişilerdir.

Kuzey Kıbrıs’ta emlak alım satım işlemlerinde profesyonel ve güvenilir bir destek almak isteyen alıcı ve satıcıların, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne kayıtlı emlakçılarla çalışmalarının önemi büyüktür. Bu sayede hem kendilerinin hem de emlak sektörünün yararına olacak işlemler gerçekleştirebilirler.

ПОЛИТИКА ПРОДАЖ

Планы оплаты наших проектов

Как Akol Global, мы предлагаем различные планы оплаты специально для недвижимости, которую вы хотите приобрести. Вы можете совершать платежи различными способами в рамках своего плана платежей, который мы специально адаптировали к вашим финансовым планам и бюджету.

Помимо банковских кредитов, вы можете облегчить процесс оплаты с помощью множества вариантов, таких как среднесрочные и долгосрочные планы платежей и бартерные платежи.

Все резиденции подходят для банковских кредитов до 120 месяцев.

Вы можете связаться с нами, чтобы определить конкретный план оплаты и получить более подробную информацию о способах оплаты.

Позвольте нам вам позвонить.

Не ждите больше, чтобы найти дом своей мечты. Свяжитесь с нами, чтобы спланировать презентацию и получить подробную информацию!

  AKOL Global, которая с 2003 года занимается разработкой прибыльных проектов с фокусом на «людей и жизни» и приоритетом удовлетворенности клиентов, также повышает качество жизни людей с помощью реализованных ею проектов в сфере недвижимости.

  Связаться с нами

  Следуйте за нами в социальных сетях

  Акол Глобал © 2023 | Все права защищены.