Kıbrıs’ta Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Neleri Kapsar?

Kıbrıs’ta gayrimenkul satış sözleşmesi genellikle şirketler ve şahıslar arasında yapılmaktadır. Bu sözleşmelerin birçok amacı olduğu gibi çeşitli gereklilikleri de bulunmaktadır. KKTC dışında yaşayan kişiler bu sözleşmelerin detayları ve amaçlarına dair bilgi sahibi olamayabiliyor. Bu nedenle emlak ve gayrimenkullerin satışında kullanılan sözleşmelerin özelliklerini ve nerelerde kullanıldıklarını sizinle paylaşmak istiyoruz.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Nasıl Olur?

Tıpkı kira sözleşmeleri gibi gayrimenkul satış sözleşmeleri de bağlayıcı anlaşmalardır. Özellikle değeri yüksek alış verişlerde bu sözleşmeler tarafların haklarını korumaktadır. Bunun dışında satış sözleşmesinin zorunlu olduğu durumlarda bulunmaktadır. Örneğin şirketler ve şahıslar arası satışlarda sözleşme yapmadan gayrimenkuller el değiştirememektedir. Kıbrıs’ta gayrimenkul satış sözleşmesi genellikle şunları kapsamaktadır.

 • Tarafların kimlik bilgileri.
 • Adres, e-posta ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin tamamı.
 • Sözleşmenin konusu taşınmazın koçan bilgileri.
 • Ödeme koşulları.
 • Taşınmazın devir teslim tarihi ve/veya projenin tamamlanma tarihi.
 • Vergi, harç veya masraflardan kimlerin sorumlu olduğu.
 • Gayrimenkulün sonraki satışına dair kararlar.
 • Gayrimenkulün kiralanmasına dair kararlar.
 • Sözleşmenin ihlaline karşı tarafların tazminat hakları.

Bunlar gibi oldukça kapsayıcı maddeler sözleşmesine eklenmektedir. Kanunlar çerçevesinde satış sözleşmelerinin tapu dairesinde tescil edilmesi gerekmektedir. Her sayfası taraflarca paraf atılarak onaylanmış sözleşmenin tescil edilebilmesi için damga pul vergisi ödenmektedir. Bu damga pul vergisi satış sözleşmesindeki bedeli %0,5’i kadar olmaktadır.

Satış Sözleşmesi Ne İşe Yarar?

Kıbrıs’ta gayrimenkul satış sözleşmesi oldukça önemlidir. Satın alma sürecinin birçok aşamasında bu sözleşme ilgili makamlarca talep edilmektedir. Bu makamlar vergi, pul ve harçların ödenmesi sırasında satış sözleşmesinin ibrazını istemektedir. Peki bu ödemeler nelerdir?

 • KDV Ödemesi: Katma Değer Vergisi’nin ödemesi sırasında satış sözleşmesi talep edilmektedir. Taşınmazlar için ödenen KDV satış sözleşmesindeki bedelin %5’idir.
 • Tapu Devir Harç Ödemesi: Tapu devrinde gayrimenkulün değeri sözleşme ve bölgesel fiyatlar baz alınarak hesaplanmaktadır. Çıkan sonuca rayiç bedel adı verilmektedir. Bu yüzden tapu devir harcının ödenmesinden önce de satış sözleşmesi talep edilmektedir.

Bununla birlikte satış sözleşmesinin özellikle yabancı yatırımcılar için büyük önemi vardır. Bunun sebebi gayrimenkul satış sözleşmesinin bakanlıktan taşınmaz mal satın alma izni alınması için gerekli olmasıdır. Ayrıca satış sözleşmesinde belirtilen bedelin %50’lik bir kısmının ödenmiş olması halinde yabancıların oturma izni talep etme hakları da bulunmaktadır. Yine başvuru sırasında sözleşme talep edilmektedir.

VERKAUFSPOLITIK

Zahlungspläne für unsere Projekte

Als Akol Global bieten wir Ihnen verschiedene Zahlungspläne für die Immobilie, die Sie kaufen möchten. Während Ihres Zahlungsplans, den wir speziell für Ihre finanziellen Pläne und Ihr Budget gestalten, können Sie Ihre Zahlungen auch mit verschiedenen Optionen leisten.

Neben Bankkrediten können Sie Ihren Zahlungsprozess mit vielen Optionen wie mittel- und langfristigen Zahlungsplänen und Swap-Zahlungen erleichtern.

Alle Einheiten kommen für Bankdarlehen mit Laufzeiten von bis zu 120 Monaten in Frage.

Akol Global, das Bauunternehmen von Nordzypern, kann sich mit uns in Verbindung setzen, um einen speziellen Zahlungsplan für Sie festzulegen oder nähere Informationen über die Zahlungsmodalitäten zu erhalten.

Wir rufen Sie an.

KKTC Bauunternehmen Akol Global: Warten Sie nicht länger, um Ihr Traumhaus zu finden. Kontaktieren Sie uns, um eine Präsentation zu vereinbaren und detaillierte Informationen zu erhalten!

Akol Global  © 2023 | Alle Rechte vorbehalten.